Thông tin liên hệ:

Người đại diện: Nguyễn Văn Đảng

Số điện thoại: 0944 88 55 83

Địa chỉ: Số 3B1/274 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội